Nacházíte se zde: Úvod » Jak začít » Stavba těla

Proč se zabývat stavbou těla?

Správný chovatel se pozná podle toho, že o svém zvířátku ví velké množství informací a stále se snaží své poznatky obohacovat o nové. A tak je tomu tak i u chovu achatin. Mezi tyto potřebné znalosti patří nejen informace o krmení nebo rozmnožování, ale i základy anatomie a fyziologie. Jen s takovými vědomostmi dokážete šnečkům plně rozumět a zvládnete jim zařídit vyhovující domov s příznivými podmínkami. Pochopíte celý jejich život a fungování organismu.

Když jsem se já snažila poznat, jak šneci vlastně fungují, strávila jsem dlouhé hodiny studováním na internetu, přičemž jsem musela navštívit velké množství stránek, abych vše řádně pochopila. V následujícím článku se budu tedy snažit vše popsat co nejjednodušeji.

Stavba těla

Hlava

Tykadla

Spodní tykadla slouží achatinám jako hmatový a čichový orgán, zatímco horní, delší tykadla, nesou oči.

Smysly

Zrak mají šnečci však velmi špatný. Podle odhadů vidí pouze na vzdálenost cca 5 cm. Hlavní smyslovou funkcí je čich. Potravu dokáží cítit i na vzdálenost 50 cm.

Ústa

Uvnitř úst se nachází radula, neboli ozubený jazýček, který slouží jako taková pilka na jídlo.

Pohlavní orgán

Pohlavní orgán se objeví, jakmile šnek dosáhne pohlavní dospělosti.

Noha

Svalstvo

Obecně rozeznáváme dva základní druhy svaloviny: příčně pruhovaná a hladká. Příčně pruhovanou můžeme ovládat vůlí, hladkou nikoliv (nachází se ve vnitřních orgánech). Lidská noha je tvořena příčně pruhovanou svalovinou, ta šnečí však hladkou, která mnohem pomaleji reaguje na podněty a proto je jejich pohyb pomalý.

Cívkový sval

Díky cívkovému svalu mohou šneci své tělo celé zatáhnout do ulity a poté jej opět vysunout. Jeho výběžky mají také na starost zatahování tykadel.

Sliz

Neposunuli by se však ani o kousek, nebýt slizu, který vytvářejí žlázové buňky umístěné pod pokožkou a chodidlová žláza. Sliz slouží také k udržení obsahu vody v těle a ke slepení a ochraně nakladených vajíček.

Složení slizu:

  • voda
  • soli
  • baktericidní látky (zabíjejí bakterie)
  • mucin (způsobuje slizkost)

Útrobní vak

Uvnitř útrobního vaku jsou uloženy veškeré orgány. Je chráněn pláštěm, který vylučuje sloučeniny vápníku, ze kterých se poté tvoří pevná, tvrdá schránka, ulita.

Obústí (1)

Obústí je měkký okraj ulity, kde se nachází tzv. růstový proužek. Ten poznáte podle světlejšího zbarvení. (Starší šneci ho už nemají, jelikož již nerostou.) Tato část ulity je velmi náchylná k poškození, lehce dojde k promáčknutí, či k ulomení. Pokud se vám něco takového stane, nemějte strach. Obústí se velmi snadno regeneruje, takže v průběhu pár dnů se zase zacelí a nic nepoznáte.

Ústí (2)

Ústí je místo, odkud "vylézá" noha z ulity.

Columella (3)

Různé zbarvení této části ulity umožňuje odlišit jednotlivé druhy achatin. (Achatina immaculata má columellu fialovou - viz obrázek)

Šev (4)

Šev je spojnice mezi dvěma závity (5).

Apex (6)

Apex, tak se říká vrcholu ulity. Je to nejstarší závit. Jeho uražení může podle některých zdrojů skončit i smrtí.


Můžete si všimnout, že je ulita místy dost podřená. To je způsobeno odřením její vrchní vrstvy. Šnečci občas zlobí a pobíhají příliš blízko kamene, o který si ulitu odírají. Je to pouze estetická vada, na funkčnosti to nic nemění, nebolí je to.


Orgány

Jak bylo již zmíněno, v útrobním vaku jsou shromážděny všechny orgány. K tomu, aby se u vás šnečci měli dobře, není zapotřebí znát podrobně úplně všechny, tím vás nebudu zatěžovat. Vyzdvihnu pouze základní informace a zajímavosti:

Dýchací soustava

Achatiny patří mezi plicnaté plže. To znamená, že dýchají pomocí plic. Na těle je zřetelný, relativně velký, dýchací otvor, který se nachází těsně pod ulitou. I přes to, že je tento otvor tak veliký, šneci příliš vzduchu nepotřebují.

Oběhová soustava

Zajímavostí této soustavy je fakt, že jim v těle koluje místo krve tzv. krevmíza neboli hemolymfa. My, lidé, máme krevní a mízní soustavu zvlášť, šnečci, jakožto jednodušší tvorové, mají soustavu pouze jednu.

Trávicí soustava

Místo zubů mají šneci radulu, což je takový ozubený jazýček. Při příjmu potravy slouží jako struhadlo. Je složená z malých zoubků, které se na předním konci opotřebovávají a na zadním konci dorůstají nové.


Zajímavost

Pokud by vás zajímalo, co vaše achatiny jedly naposledy, podívejte se, jaké mají exkrementy. Jejich barva se mění podle toho, co daný jedinec snědl. Pokud si dával vápník, mají jeho „bobky“ bílou barvu, pokud jedl například červenou papriku, pak i jeho bobky budou červené.

Nacházíte se zde: Úvod » Jak začít » Stavba těla